Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Prezentare

Mon, 23/09/2013 - 15:33 -- stisc_admin

Scop:

Politica de stat în domeniul educaţiei

(1) Educaţia reprezintă prima prioritate naţională şi factorul primordial al dezvoltării durabile a societăţii, bazată pe cunoaştere.

(2) Prin politica sa în domeniul educaţiei, statul asigură :

a) dreptul fundamental indispensabil pentru exercitarea celorlalte drepturi ale omului;

b) mecanismul principal al reproducerii şi dezvoltării capitalului uman;

c) realizarea idealului şi a obiectivelor educaţionale, formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, promovarea valorilor general-umane şi a aspiraţiilor societăţii de integrare europeană.


Descriere

Sistemul de educaţie are următoarele funcţii de bază:

a) formarea dinamică, păstrarea, producerea şi transmiterea valorilor ştiinţei, culturii şi experienţei sociale;

b) satisfacerea şi corelarea cerinţelor educaţionale ale individului şi ale societăţii;

c) formarea potenţialului uman şi asigurarea calităţii vieţii şi bunăstării poporului;

d) dezvoltarea culturii naţionale, promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleranţă;

e) formarea competenţelor şi atitudinilor necesare pentru socializare şi realizare profesională.

 

Educaţia se întemeiază pe următoarele principii :

a) echitatea şi egalitatea de şanse la educaţie de calitate a oricărei persoane, pe parcursul întregii vieţi, fără deosebire de starea socială, rasă, sex, naţionalitate, limbă, origine etnică, religie sau apartenenţă politică;

b) asigurarea calităţii;

c) dezvoltarea anticipată a calităţii factorului uman ;

d) centrarea pe valorile general-umane, naţionale şi ştiinţifice universale;

e) relevanţa pentru necesităţile de dezvoltare personală şi social-economică;

f) învăţarea pe parcursul întregii vieţi;

g) centrarea pe cel ce învaţă;

h) interculturalitatea şi transculturalitatea;

i) laicitatea învăţămîntului.