Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Petiții Online

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a Petițiilor online de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC).

  1. Pagina web www.mecc.gov.md Vă oferă posibilitatea de depune o Petiție online către minister în mod electronic.
  2. În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării vor fi implicați responsabili ai MECC, personalul din cadrul Proiectului Reforma Învățământului în Moldova (PRIM) și personalul din cadrul Proiectului Învățământ Superior.
  3. Volumul petiției adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere.
  4. Organul care examinează adresarea este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare.
  5. Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în format electronic, pe adresa electronică indicată în petiție.
  6. La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.

 

Adresa:        Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1   
                     Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău,
                     Republica Moldova 
Tel.:             +373 (0) 22 22 76 20
E-Mail:       mecc@mecc.gov.md

8 + 1 =
Rezolvați această problemă aritmetică simplă și introduceți rezultatul. De exemplu, pentru 1+3 introduceți 4.